X

آگهی های مزایده

آگهی مزایده املاک شرکت بهساز کاشانه تهران به مناسبت عید سعید فطر

شرکت بهساز کاشانه تهران در نظر دارد، تعدادی از واحدهای مسکونی، اداری و تجاری نوساز خود را به شرح ذیل با وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.