X

آگهی های مزایده

آگهی مزایده املاک شرکت بهساز کاشانه تهران به مناسبت عید سعید فطر
چکیده
شرکت بهساز کاشانه تهران در نظر دارد، تعدادی از واحدهای مسکونی، اداری و تجاری نوساز خود را به شرح ذیل با وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
جزئیات

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج این آگهی لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/04/11 در ساعات اداری جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده، بازدید و یا کسب اطلاعات بیشتر به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – چهار راه جهان کودک - بزرگراه شهید حقانی– خیابان شهیدی – خیابان سپر – پلاک 20 – طبقه دوم – واحد فروش و در شهرستان اردبیل به دفتر شرکت واقع در میدان ولایت – شهرک اندیشه (پیله سحران) – روبروی مسجد امام رضا (ع)  مراجعه و یا با شماره تلفن های 86085874 و 86085916 داخلی 145 و 146 و همچنین شماره همراه 9797463-0919 برای املاک تهران و شماره همراه 9557607-0914 برای املاک اردبیل تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده...

آگهی مزایده...

توضیحات و شرایط:

1-  مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی بوده که بایستی طبق اسناد مزایده پرداخت گردد.

2- آخرین مهلت ارائه اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/04/13 خواهد بود. 

3- بازگشایی پاکات حداکثر یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه اسناد برگزار می گردد.

4- درخصوص کلیه پروژه ها، اولویت واگذاری با متقاضیان خرید یکجای پروژه می باشد.

5- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

6- سایر شرایط در اسناد مزایده ارائه گردیده است.